Megkezdjük a részletes tervezését a repülőtérre vezető út felújításának

A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) kiemelt célja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének a javítása, ennek a beruházásnak a megtervezése igen összetett feladat. Az általunk indított kérdőívben 8555-en mondták el véleményüket a jelenlegi állapotokról és a fejlesztéséről. Ezek az információk mindenképpen irányadóak a tervezéskor. Köszönjük a részvételt, a véleményeket és javaslatokat feldolgoztuk, az önkormányzati egyeztetések sikerrel zárultak. Így megkezdődik a repülőtéri út felújításának részletes tervezése, az alábbiak szerinti tartalommal.

Kialakítottuk szakmai javaslatunkat, hogyan képzeljük a Ferihegyi repülőtérre vezető út (továbbiakban „reptéri út”) és környezetének megújítását. A tervezés első szakaszában azt vizsgálta a Főmterv Zrt. és az Utiber Kft. alkotta tervezői konzorcium, hogy az útvonal egyes részein milyen műszaki megoldások lehetségesek. Hol milyen módon helyezhetők el például az útfelületek és zöldfelületek, hol és hogyan vezethető a kerékpáros forgalom, milyen módon teremthető meg a biztonságos gyalogos közlekedés, hogyan kell kialakítani a csomópontokat ahhoz, hogy a forgalom folyamatos haladását biztosítani lehessen. A szakaszonként, csomópontonként külön is megvizsgált megoldásokat aztán az érintett önkormányzatokkal, a BKK képviselőivel, közútkezelőkkel egyeztette a Budapest Fejlesztési Központ és a beruházást lebonyolító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A repülőtéri gyorsforgalmi út felújításának terve

Repülőtéri út és a Gyömrői út egybenyitása

A reptéri út és a Gyömrői út egybenyitásával a célunk a balesetveszélyes helyzetek minimalizálása, a „zéró haláleset” elérése, az út zavarérzékenységének javítása, de figyelembe vettük a belvárosi forgalomcsökkentési törekvéseket is. Ezért több zöldfelülettel, a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra javításával, új buszsávok létesítésével és a keresztirányú közlekedés feltételeinek javításával építünk minden igényt kielégítő utat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé.

Az útszakasz zavarérzékenységének csökkentése mellett a tervezési feladatok között szerepelt

  • a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra-hálózat bővítése;
  • az út elvágó hatásának csökkentése úgy, hogy lehetőség szerint a vasút elvágását is kezelje;
  • a meglévő elemek minőségének javítása, valamint
  • a közösségi közlekedés előnyben részesítése, zavartalanságának biztosítása.

Elhivatottak vagyunk a tudatos, biztonságos, fenntartható, esztétikus közlekedésfejlesztés mellett. A gyalogosok és kerékpárosok számára biztonságos és vonzó közlekedési kapcsolatok kialakítása segíti a fenntartható közlekedési formák terjedését, és a közlekedési módok közötti könnyebb módváltást is. Ezért a javaslatok biztosítják az érintett és az ahhoz kapcsolódó útszakaszon a kerékpáros infrastruktúra-hálózatot és a megfelelő gyalogosfelületeket, járdákat, valamint mindkét közlekedési mód számára a szükséges – többnyire külön szintű – átkötéseket, átkelőket. Emellett törekszünk arra, hogy az útvonalat úgy alakítsuk ki, hogy az minél zöldebb, és a városi környezetbe illeszkedőbb legyen.

Kőér utca kialakítása a Határ út és a Vaspálya utca-100a vasútvonal-Gyömrői út keresztezéséig

A Kőér utcán az Üllői út és Gyömrői út közötti szakaszon megtartanánk a jelenlegi 2×1 sávos kialakítást, egyoldali kétirányú kerékpárúttal. Meghagyjuk azonban a lehetőséget arra, hogy Budapest Új Körútjának (https://budapestujkorutja.hu/) megépülése esetén az út 2×2 forgalmi sávossá bővíthető legyen. A Basa utca kereszteződésénél egy jelzőlámpás csomópontot alakítanánk ki, ahol a Kőér utca lenne a főirány. A Kőér utca a 100a vasútvonalat közúti aluljáróval keresztezné, így megszűnne a közvetlen felszíni keresztezés, orvosolva ezzel a térség jogos igényét a torlódásmentes közlekedésre. Az aluljáró olyan kialakítást kapna, hogy a Vaspálya utcára csatlakozzon, ahonnan már csak közvetett módon lesz elérhető a Kőér utca óhegyi szakasza, kivédve ezzel azt, hogy Óhegy településrész túlzott közútiforgalom-növekedést kapjon. E cél elérését szolgálják a következő forgalomtechnikai beavatkozásjavaslatok megterveztetése is:

  • 40 km/h sebességkorlátozás bevezetése a Kőér utca Gyömrői út – Mádi utca közötti szakaszán. Új gyalogosátkelőhelyek létesítése a humanizált utcakép erősítésére, és ahol lehetséges, ezek szintben történő kiemelése.
  • Kőér utca – Gergely utca csomópont fejlesztése (jelzőlámpa vagy körforgalom kialakítása).
  • Maglódi út – Gitár utca csomópont fejlesztése (jelzőlámpa) annak érdekében, hogy a Jászberényi út felől érkező forgalmat korlátozni, „kapuzni” lehessen.
  • A közlekedési rend átalakítása úgy, hogy a Kőér utcáról érkező forgalom biztosan a fő- és tömegközlekedési utakon maradjon. További javasolható forgalomcsillapítási beavatkozás lehet a Kőér utca – Cserkesz utca – Noszlopy utca – Gyömrői út területének bevonása 30 km/h-s csökkentett sebességű zónába (Tempo30).
  • Az érintett útvonalakon a jelzőlámpaprogramok finomhangolása.
Gyömrői út és környékének fejlesztése

Gyömrői út kialakítása

A Gyömrői út kialakításánál a Vaspálya utca és a Kőér utca kereszteződésétől egészen a Sibrik Miklós útig 2×2 forgalmi sáv irányhelyes kerékpársávval, míg az Újhegyi út és a Hangár utca közötti szakaszon 2×1 forgalmi sáv és irányhelyes kerékpársáv megvalósulását részesítjük előnyben.

Gyömrői út fejlesztése

Hangár utcai csomópont

A Hangár utcai csomópont kialakítását egysávos körforgalommal oldanánk meg, amelyhez a Gyömrői út északról 2×1 sávos, kétoldali irányhelyes kerékpársávval csatlakozik. A jelenleg támogatott verzió szerint a Hangár úti felüljáróról, a centrum irányából lenne egy lehajtó a Hangár utcánál létesítendő körforgalom felé. A Lehel utcai csomópontnál javasoljuk a jelenlegi műtárgy bontását, és új híd építését a Ferihegyi repülőtérre vezető út vízszintes vonalvezetésének megtartásával 2×1 sávos kialakítással.

Hangár utcai csomópont felülnézeti rajza

Keresztmetszeti kialakítás a KÖKI-nél és környezetében

Az Üllői út – Kőbánya-Kispest buszvégállomás – KÖKI Terminál közötti szakaszon a Ferihegyi repülőtérre vezető út 2×1 forgalmi sávos kialakítású marad. Kőbánya-Kispest buszvégállomás – KÖKI Terminál és a buszvégállomás Vecsés irányú kihajtójáig 2+1 sávos kialakítás tervezett, ahol a két centrumirányú sáv közül az egyik buszsáv.

Ferihegyi repülőtérre vezető út első szakasza

Innen a Hangár utcáig 2×2 sávos, irányonként egy buszsáv és egy forgalmi sáv kialakítású keresztmetszetben haladna a repülőtérre vezető út.

Ferihegyi repülőtérre vezető út keresztmetszeti rajza a KÖKI terminálnál

Újhegyi úti és Hangár utcai felüljárók

A szakaszon az Újhegyi úti felüljárót (vasút felett) új, 2×2 közúti sávos műtárgyként, míg a Hangár utcai felüljárót északi irányban megduplázva, egy 2×1 sávos új híd megtervezésével tartjuk kialakíthatónak.

Reptéri út kialakítása a Hangár utcai csomópont és a T1 terminál között

Az útszakasz Hangár utcai csomópont és a T1 terminál közötti részén a keresztmetszetet 2×3 forgalmi sávval (irányonkét két forgalmi és egy buszsáv), középen elválasztó zöldsávval, irányhelyes kerékpárúttal és (zöld sávval elválasztott) kétoldali járdával képzeljük el.

A repülőtérre vezető út Hangár utca és a Ferihegyi vasútállomás között
Ferihegyi repülőtérre vezető út keresztmetszeti rajza a Hangár utcánál

Megvalósítanánk a Lakatos úti új felüljárót, amelynek rávezető útja a Harmat utca- Hangár úti csomóponttól indulna, kapcsolata lenne a Gyömrői úttal, és a XVIII. kerületi oldalon a Lakatos útra érkezne.

A Lakatos úti felüljáró lehetővé teszi a Felsőcsatári út menti lakásokkal szomszédos közúti forgalom mérséklését. A Felsőcsatári út és a Gyömrői út T-alakú csomópontjában csak jobbra kisíves mozgások lennének engedélyezve a közúton közlekedők számára, de a gyalogos-kerékpáros közlekedők számára új hídszerkezet épül, mégpedig keresztezve a közutat és a vasútat is.

Ugyanitt a gyalogos és kerékpáros forgalmat egy másik felüljáró vezetné át a Felsőcsatári út és a Jegenye fasor között. Az Attila utcánál és a Csaba utcánál is egy-egy új gyalogos-kerékpáros felüljáró adna megoldást a kerületrészek közötti közvetlen kapcsolatok javítására. A Csévéző utcai csomópontnál a Ráday Gedeon utcáról direkt balra kanyarodást is engedő csomóponti kialakítást támogatunk.

Szemeretelep egyik feltáró pontja az a Május 1. térnél meglévő szintbeni közúti-vasúti csomópont, amelynek áteresztőképessége a 100a vasútvonal jelentős forgalma miatt alacsony. Ennek a csomópontnak a korszerű megoldását a Billentyű utca közelében tervezett külön szintű (aluljárós) csomópontban látjuk.

Különszintű átkötés a Reptéri út két oldala között

Reptéri út kialakítása T1 terminál és Budapest közigazgatási határa közötti

Az út T1 terminál és Budapest közigazgatási határa közötti részén a többi szakasztól eltérően aszimmetrikus (a centrum irányába buszsáv) keresztmetszet kialakítását látjuk célravezetőnek, így a szakaszon a T1 terminál, a D porta és az RRI porta lámpás csomóponton keresztül minden irányból elérhető marad.

Ferihegyi repülőtérre vezető út harmadik szakasza

Az Üllői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál a napjainkban jelentős torlódásokat okozó 100a vasútvonal szintbeni átjárója helyett különszintű kialakítást tervezünk. A térszíni, minden irányt – ideértve a vecsési Széchényi utcát is – levezetni képes körforgalom kialakítását javasoljuk, amelyet az Üllői út a 100a vasútvonalat és a korrigált útpályát aluljáróval keresztezve éri el.

A repülőtérre vezető út keresztmetszeti ábrája

Az Üllői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál a napjainkban jelentős torlódásokat okozó 100a vasútvonal szintbeni átjárója helyett különszintű kialakítást tervezünk. A térszíni, minden irányt – ideértve a vecsési Széchényi utcát is – levezetni képes körforgalom kialakítását javasoljuk, amelyet az Üllői út a 100a vasútvonalat és a korrigált útpályát aluljáróval keresztezve éri el.

Kérdőíves igényfelmérést végeztünk, amelyben kikértük a környéken élők és az utazók véleményét. Amennyiben érdekli a kérdőíves felmérés eredménye, látogasson el az alábbi oldalra: Figyelembe vettük a lakossági visszajelzéseket

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Skip to content