Lezárult az önkormányzatok közötti vita a gödöllői hév és a metró összekötéséről

Egyhangúlag, teljes egyetértésben döntött november 24-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés arról a megállapodásról, amely a következő évekre meghatározza az együttműködési kereteket és a műszaki tartalmat a 2-es metró és a gödöllői hév összekötésére és fejlesztésére.

A megállapodás hatoldalú, a X., XIV., XVI., XVII. kerületek, a Fővárosi Önkormányzat és a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ köti egymással – a négy kerületi képviselő-testület már jóváhagyta korábban, utolsóként a Fővároson volt a sor. A projekt 2020 elején állt le, aztán Szatmáry Kristóf, a XVI. kerület országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére döntött a Kormány arról, hogy átvállalja a beruházás előkészítésének folytatását, hogy ne vesszenek kárba a már elkészült tervek, és a sok éve tartó munka után megvalósítható tervei legyenek ennek a fontos fejlesztésnek. A Kormány a feladattal a Budapest Fejlesztési Központot bízta meg.

A korábbi tervek körül azonban jelentős viták voltak az önkormányzatok között, ezért a munkát azzal kezdtük, hogy egyeztettünk mind az agglomerációs, mind a budapesti önkormányzatokkal. Az immár mind az öt önkormányzat közgyűlése által jóváhagyott szerződés közös alapot teremt, és lehetővé teszi, hogy a minden kerület és a Főváros által jóváhagyott műszaki tartalom mentén folytatódhasson a beruházás tervezése a BFK irányítása mellett.

A megállapodás tartalma 10 pontban:

1. Törökőr (Hungexpo) térségében új metróállomás létesítése a projekt része, csatlakozva a Nyugati pályaudvar – Kőbánya-Kispest – Ferihegy – Cegléd vasútvonalon tervezett új állomáshoz.

2. Az M2-es metróvonal és a H8-H9 hévvonalak Örs vezér téri összekötése vonatkozásában mind a hat fél elfogadja és egyetért a korábban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által készíttetett vizsgálat azon megállapításaival, miszerint a kéregvezetés költségesebb és gazdaságtalanabb volna, és ezért a magasvezetés mellett foglalnak állást. A BFK vállalja az Örs vezér terén a vasúti pálya megemelésével, a közút felett külön szintben vezetett vonal megterveztetését.

3. A megszűnő metróvégállomás és a jelenlegi hévvégállomás kiváltása a tervek szerint a Kerepesi út északkeleti oldala fölött, a Sugár és az Árkád bevásárlóközpontok között megépítendő állomással történne. A tervezett állomás közvetlen közelében buszmegállók lesznek magas színvonalú gyalogos létesítményekkel, mikromobilitási vagy mobilitási pontokkal. Zugló kérésének eleget téve a BFK vállalja, hogy az Örs vezér tere északkeleti térnegyedének (Kerepesi út, Örs vezér tere, IKEA áruház, Sugár áruház vonalai által körülhatárolt terület) tájépítészeti rendezését és ott a lehetőségek szerint a buszvégállomások minimalizálását, új közpark kialakítását az érintett önkormányzatokkal folyamatosan egyeztetve, a projekt keretén belül megtervezteti. Horváth Csaba zuglói polgármester további kéréseit is tartalmazza a megállapodás, az Örs vezér tere környéki házak állapotfelmérésére és a lakók érdekeinek maximális figyelembe vételére vonatkozóan.

4. A Szentmihályi út – Keresztúri út közúti és gyalogos kapcsolatai teljes felülvizsgálatra szorultak a korábbi tervekhez képest. A csomópontban szintbeli hév-közút keresztezés nem maradhat, külön szintű kiváltást szükséges tervezni, ezért a szerződést aláíró felek arra törekednek, hogy a hévvonal lehetőleg felülről, magasvezetésben keresztezze a Szentmihályi utat, a közúti felüljárós megoldási javaslatokat elvetettük.

5. Az önkormányzatok és a BFK megállapodásának részeként a tervek a hév folyamatos magasvezetését tartalmazzák az Örs vezér tere és a körvasút között (a körvasútnál már terepszinten), mint az előzetes egyeztetéseken megfogalmazott helyi igényeket összességében legjobban kielégítő változatot. A felszabaduló területek csökkentik a meglévő hévpálya elvágó hatását, a terepszinten megvalósulhat a terület hasznosítása. A felszabaduló terület hasznosítására a projekt keretében szükséges a Nagy Lajos király útja – Füredi utca – Ond vezér útja – Szentmihályi út – Kerepesi út által határolt területre vonatkozó közterület-alakítási terv elkészíttetése, és a közterületeket érintő forgalomtechnikai, használatimód-változások és rekonstrukció megvalósítása.

6. A tervezés során szükséges a megfelelő, korszerű zajvédelem kialakítása, hogy a megemelt hév-, illetve metrópálya esetén összességében a jelenlegihez mérhető vagy alacsonyabb zajszint legyen. A tervezés során a Rákosfalva megállóhelytől keletre létesítendő fordítóvágányokat a hévpályával azonos magasságban, de szerkezetileg független, külön bontható műtárgyon kell elhelyezni, hogy a később tervezett rákoskeresztúri szárnyvonal megépítése a metróüzem legkisebb mértékű zavarása mellett kivitelezhető legyen.

7. A rákoskeresztúri szárnyvonal kiágazására korábban kijelölt helyszínt a Sárgarózsa utca vonalában a X. kerületi természetvédelmi területek érintettsége miatt az önkormányzatok és a BFK közösen elvetették, és egyetértettek a kiágazás Rákosfalva megállóhely és a körvasút közötti – akár a mélyvezetésben történő megvalósításhoz is megfelelő – helybiztosításával a jövőre nézve. Az ülésen Kovács Péter XVI. kerületi polgármester és Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere módosítóindítványát is megszavazta a Fővárosi Közgyűlés, eszerint a rákoskeresztúri szárnyvonal Rákosfalvánál kiágazó új, alternatív nyomvonalát a BFK-nak a megvalósíthatóság szempontjából vizsgálnia kell a következő hónapokban. A Fővárosi Közgyűlés ezen döntésének a megállapodás aláírását követően eleget fogunk tenni.

8. A XVI. kerületi szakaszon a felek az alább részletezett módosításokkal kiegészítve egyetértenek a BKK Zrt. által kidolgozott előzménytervekkel, és támogatják a tervezés folytatását az előzménytervekre alapozva. Kovács Péter polgármester javaslatai szerint a megállapodás külön rögzíti, hogy a külső körvasúti megálló (Egyenes utcai lakótelep) és a hév kapcsolatát biztosító átszállóhely (hév és vasúti megálló) megépítését szükségesnek tartják, és támogatják a szerződést aláíró felek. Az Egyenes utcai lakótelep és az EMG ipari park gépjármű-közlekedésének kiszolgálására külön szintű közlekedési csomópont épül, melynek elhelyezése és kialakítása további egyeztetések tárgya. A körvasúti megálló gyalogos és kerékpáros megközelítését biztosítani kell az Egyenes utcai lakótelep felől.

9. Szintén a XVI. kerület javaslatára a Thököly út – Sashalmi sétánynál a megszűnő vágánydelta által közre zárt térben a korábbi tervektől eltérően lehetőség szerint városi tér és zöldterület megtervezésére van szükség, ezt a BFK vállalja. Az eredetileg itt megvalósítani tervezett P+R parkolót a Thököly út nyugati oldalán lévő, jelenleg használaton kívüli területen javasolja a kerület megtervezni. A BFK a javasolt helyszínen megtervezi a P+R parkolót, amennyiben előre nem látható akadályozó körülmény nem merül fel. A Cinkota állomás közelében különszintű közúti átjáró épül, ennek elhelyezése és kialakítása további egyeztetések tárgya.

10. A metró és a hév összekötésének egyik első számú célja, hogy a külső kerületekből és az agglomerációból közvetlen, átszállásmentes belvárosi kapcsolat jöhessen a létre. Ennek érdekében a megállapodás tartalmazza, hogy Kistarcsa kórház megállóhelynél nagy kapacitású P+R parkoló létesüljön a közúti közlekedés tehermentesítése és a klímavédelmi célok elérése érdekében a projekt keretében, ennek tervezését a BFK vállalta.

A hév H8-as gödöllői és H9-es csömöri vonalán a pálya elhasználódott, a járművek öregek, korszerűtlenek. A gödöllői és csömöri hévek fejlesztése, az M2-es metróvonal és a H8-as, illetve H9-es hévek összekötése része a februárban bemutatott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiának. Így egy olyan átjárható rendszer jön létre, amely átszállást és időt takarít meg mind a ma a metrót és a hévet, mind az autót használóknak. A beruházás 90%-a a hév teljes felújítása, az összekötés azonban új közvetlen kapcsolatokat nyit meg, jelentősen javítva az összekötött vonal versenyképességét.

Sokak számára a hév helyett közvetlenül a metró válik elérhetővé, így kevesebben fognak autót használni, rövidíthető a ma az Örs vezér terére közlekedő ráhordó buszjáratok útvonala is. Ezáltal közvetlenül is csökkenhetne a közúti forgalom és a légszennyezés. Becsléseink szerint a budapesti szakaszon az utasforgalom több mint megduplázható a fejlesztés révén.

Fontos mérföldkő ez a megállapodás a beruházás életében, különös tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési folyamatot épp az önkormányzatok közötti viták nehezítették, és a Főváros 2020 eleji forráselvonása miatt feneklett meg végképp. Most újra megnyílt a lehetőség arra, hogy ez a fontos kötöttpályás fejlesztés eljusson odáig, hogy végre építési engedélyekkel bíró tervei legyenek, ami nélkül a megépítésére esély sem lenne.

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Skip to content